Dofinansowania NFZ

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, obecne wartości dofinansowań NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne zamieszczono w poniższej tabeli.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych

na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %) 1000 zł x 2

do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat

50 zł x 2

(do dwóch wkładek indywidualnych)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %) 2000zł x 2

do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata

60 zł x 2

(do dwóch wkładek indywidualnych)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50 %) 2750 zł do systemu wspomagającego słyszenie –

system FM raz na 5 lat

Dofinansowane MOPR,PCPR,CPR

Oraz możliwość dofinansowania z Fundacji